Articles

 

El Comercio. Rosa Regás


Selecció d'articles de Gustavo Duch


Eduardo Galeano, disculpen la moestia...


Sorprenents declaracions condemnatòries de las polítiques de l'Estat d'Israel en el parlament anglès, por part del membre Laborista del parlament britànic Sir Gerald Kaufman.


ERC i els Palestins, Article publicat a l'Avui per Salah Jamal


Qué es más importante? alimentar gente o automoviles? - Eduardo Galeano


Intervenció de Henry Sarahig, de Vía Campesina, a una conferència internacional de la FAO


Una mentira - Eduardo Galeano en estat pur


Entrevista a Shalah Sherkat, periodista iraní, directora de la revista Zanan (Dones)

 

Carta oberta a la Consellera de Salut de Josep Pamies

 

El darrer e-mail des de Gaza

 

Los lugares más duros del mundo

 

La ruta del tomate

 

Soberanía alimentaria

 

Paranoias sexuales sobre homosexualidad y biblia