Voltes i mitja

 

 

- Octubre 05. Perquè som anti-sistema?.

 

- Novembre 02. Estat?.

 

- Setembre 02. La falsa cimera de Johannesburg.

 

- Agost 02. Manifest.